Loader
 • + 381 18 519 039

Otpušavanje kanalizacije pumpom

Otpušavanje kanalizacije pumpom visokog pritiska od Ø110 mm do Ø400 mm kanalizacionih cevi horizontalnih i vertikalnih

 • Otčepljenje olučnih vertikala
 • Detaljno čišćenje masnoća sa zidova cevi
 • Čišćenje - razbijanje tvrdih naslaga (kamenca) sa zidova cevi
 • Sečenje korenja specijalnim dodacima
 • Odgušenje spoljne kanalizacije vrši se kombi vozilom sa pumpom visokog pritiska 160 bara najnovije generacije

Mašinsko otpušavanje od Ø50 mm do Ø160 mm

Odgušenje se vrši najsavremenijom el. mašinom sa raznim dodacima. Dolazak i konstatacija kvara su BESPLATNI.

Odgušenje:
 • Kanalizacije
 • WC šolja
 • Slivnika
 • Sudopere
 • Kade
 • Lavaboa
 • Čučavca

Snimanje kanalizacije

Video monitoring svih vrsta kanalizacionih cevi u Nišu i okolini.

 • Precizno određivanje uzroka začepljenja i oštećenosti cevi.
 • Najsavremenije kamere za snimanje kanalizacije.
 • Ovim kamerama je moguće napraviti video zapis kao dokaz začepljenja to jest oštećenja cevi, po zahtevu korisnika.

Održavanje vodovodne instalacije

Ovi radovi se izvode besplatno, a materijal za zamenu nabavlja - kupuje vlasnik stana, odnosno poslovnog prostora, dok svi ostali radovi se smatraju INVESTICIONIM RADOVIMA.

 • Opravka svih vrsta slavina u stanu, poslovnim i zajedničkim prostorijama
 • Zamena - opravka svih vrsta ventila u stanu, poslovnim i zajedničkim prostorijama
 • Zamena gumica na slavinama i ventilima
 • Zamena armature u vodokotliću, ispirne cevi, gume na ulazu u WC šolju
 • Zamena - opravka zaptivne armature ispod kade i lavaboa
 • Zamena - opravka sifona ili delova sifona sudopere i lavaboa
 • Zamena prslih cevi i ventila

Održavanje kanalizacione instalacije

Ove radove izvodimo besplatno (uračunati su u paušalni mesečni iznos), s tim što vlasnik stana kupuje materijal, dok svi ostali radovi se smatraju INVESTICIONIM RADOVIMA.

 • Zamena prslih kanalizacionih cevi u zidu ili podu stana, poslovnog prostora ili zajedničke prostorije
 • Otpušavanja kanalizacionih razvoda u stanu
 • Otpušavanje kanalizacionih odvoda zaključno do šahte, koja spaja zgradnu kanalizaciju sa javnom gradskom kanalizaijom

Održavanje elektro instalacije

Rad po ovim aktivnostima izvodi se besplatno, a vlasnik stana, poslovnog prostora ili skupština zgrade obezbeđuje - plaća materijal za zamenu uređaja, dok svi ostali radovi spadaju u INVESTICIONE RADOVE.

 • Intervencija i otklanjanje nedostatka u slučaju nestanka jedne od faza
 • Zamena patrona i osigurača na RT i GRO
 • Štelovanje popravka stepenišnog automata
 • Zamena indikatora na RT i indikatora za kupatilo
 • Zamena armature i grla sijaličnih mesta
 • Ispitivanje dovoda električne energije od GRO do potrošačkog mesta u stanu, poslovnom prostoru i zajedničkoj prostoriji.

Održavanje liftova

Ove aktivnosti na liftovima se izvode besplatno, obzirom da je to uračunato u cenu paušalnog iznosa, a eventualne delove za zamenu ili ugradnju finansira naručilac, pored toga izvođač radova o svom trošku radi i sledeče:

 • dolivanje ulja u zato prodviđenim mestima na redovnim servisima i kontrolama rada lifta
 • podmazivanje tovatnom mašću na zato predviđenim mestima
 • krpe, pucval i drugi potrošni materijal majstora.
 • radovi i servisiranja i održavanja lifta, predviđenih čl. 306 i 307. Pravilnika o tehničkim normama za liftove
 • provera pravilnosti rada svih sigurnosnih uređaja, a naročito: sigurnosni uređaji kočnice, pogonse mašine, krajnjih sklopki i isključivača, odbojnika, vrata voznog okna, zabravljivanje prolaznih vrata
 • provera noseće užadi i njihove veze sa kabinom i protivtegom
 • provera vuče koja se ostavlja trenja
 • provera izolacije svih strujnih kola i njihove veze sa uzemljenjem
 • provera priključka na gromobransku instalaciju
 • provera ispravnosti rada lifta pri vožnji od stanice do stanice duž voznog okna u oba smera, kao i pristajanju
 • provera ispravnosti pogonskih upravljačkih uređaja lifta
 • provera rada revizije i instalacije u voznom oknu
 • evidenciju servisiranja i kontrole sa zamenom delova obavezno evidentirati u zato namenjenu knjigu, koja će se nalaziti u kućici lifta
 • čišćenje i podmazivanje delova lifta